Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer  737-0291277-29 IBAN     BE26 7370 2912 7729 BIC        KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
UW STEUN - SPONSER EEN STUDENT Imani Belgium vzw hecht uitermate veel belang aan een voortgezette vorming en opleiding van meisjes en jongens. Dit project wordt in grote mate gedragen door individuele sponsors. Het middelbaar onderwijs is niet gratis en soms zeer duur. Het   gebeurt   dan   ook   regelmatig   dat   studenten      het   schoolgeld   niet   (meer)   kunnen betalen   en   naar   huis   gestuurd   worden   (dropped   out).   Daardoor   verliezen   ze   soms één of meerdere jaren. Vooral   de   weeskinderen   die   aangewezen   zijn   op   hulp   van   hun   familie,   (grootouders, nonkel…)  zijn hiervan het eerste slachtoffer. Daarom   richt   het   programma   zich   tot   wezen   en   kansarme   jongeren   om   hen   de   kans te geven middelbaar onderwijs te volgen. Dikwijls   wordt   de   voorkeur   gegeven   aan   internaat   omdat   ze   daardoor      verlost   worden van   een   aantal   dagdagelijkse   zorgen   als   onderdak,   voeding   enz.      Vooral   voor   de meisjes   is   het   daarbij   ook   nog   belangrijk   dat   ze   in   een   beschermde   omgeving   kunnen verblijven. Bij    uitbreiding    worden    in    dit    programma    ook    de    alleenwonende    weeskinderen opgenomen   die   nog   naar   de   lagere   school   gaan.      Indien   nodig   gaan   ook   zij   op internaat.   Er   wordt   wel   getracht   om   de   kinderen   zoveel   mogelijk   samen   te   houden, dus zolang mogelijk op dezelfde school. Het    programma    voorziet    de    betaling    van    schoolgeld,    boeken    en    schoolgerief, uniformen,   matras,   lakens,   dekens,   wasteil,   handdoeken,   zeep   enz.   en   een   beetje handgeld voor kleinere zaken. De vordering van de student wordt regelmatig geëvalueerd. Bij een gebrek aan inzet wordt het geld weerhouden. Deze kinderen worden bij voorkeur voor de gehele schoolopleiding gesponsord.Middelbare school duurt 4 jaar en kost gemiddeld 30 euro per maand. Een student kan door u gesponsord worden. Wens je meer informatie neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. ..
STEUNEN