Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer  737-0291277-29 IBAN     BE26 7370 2912 7729 BIC        KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
DOORLOPENDE PROJECTEN
STUDENTEN SPONSORING Imani Belgium vzw hecht uitermate veel belang aan een voortgezette vorming en opleiding van meisjes en jongens. Dit project wordt in grote mate gedragen door individuele sponsors. Het middelbaar onderwijs is niet gratis en soms zeer duur. Het   gebeurt   dan   ook   regelmatig   dat   studenten      het   schoolgeld   niet   (meer) kunnen    betalen    en    naar    huis    gestuurd    worden    (dropped    out).    Daardoor verliezen ze soms één of meerdere jaren. Vooral    de    weeskinderen    die    aangewezen    zijn    op    hulp    van    hun    familie, (grootouders, nonkel…)  zijn hiervan het eerste slachtoffer. Daarom   richt   het   programma   zich   tot   wezen   en   kansarme   jongeren   om   hen de kans te geven middelbaar onderwijs te volgen. Dikwijls   wordt   de   voorkeur   gegeven   aan   internaat   omdat   ze   daardoor   verlost worden van een aantal dagdagelijkse zorgen als onderdak, voeding enz. Vooral   voor   de   meisjes   is   het   daarbij   ook   nog   belangrijk   dat   ze   in   een beschermde omgeving kunnen verblijven. Bij   uitbreiding   worden   in   dit   programma   ook   de   alleenwonende   weeskinderen opgenomen   die   nog   naar   de   lagere   school   gaan.      Indien   nodig   gaan   ook   zij   op internaat.   Er   wordt   wel   getracht   om   de   kinderen   zoveel   mogelijk   samen   te houden, dus zolang mogelijk op dezelfde school. Het   programma   voorziet   de   betaling   van   schoolgeld,   boeken   en   schoolgerief, uniformen,   matras,   lakens,   dekens,   wasteil,   handdoeken,   zeep   enz.   en   een beetje handgeld voor kleinere zaken. De vordering van de student wordt regelmatig geëvalueerd. Bij een gebrek aan inzet wordt het geld weerhouden. Deze kinderen worden bij voorkeur voor de gehele schoolopleiding gesponsord. De middelbare school duurt 4 jaar. Een student kan door u gesponsord worden. De bijdrage hiervoor bedraagt 30 euro per maand.   Je krijgt een foto van je student en bijkomende informatie. Je zult regelmatig iets van hem/haar vernemen en je wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van het project. In principe zal een kind op 18 jaar een diploma behaald hebben en kan dan op eigen benen staan. Het gebeurt echter dat ze de ambitie hebben om hogere studies af te maken of zelfs een universitair diploma willen behalen. Dit is niet onbelangrijk omdat deze jonge mensen de leiders van de toekomst zijn en zo kunnen bijdragen aan de verandering van structuren en gewoontes waardoor nu nog velen verstoken blijven van de elementairste rechten. Jonge mensen die hiervoor in aanmerking komen zullen we elk afzonderlijk voorstellen. Hier kan geen bedrag vooropgesteld worden omdat dit zeer verschillend is naargelang van de studierichting. Om het voor velen mogelijk te maken bij te dragen aan dit project zien we wel het nut in van co- sponsoring Corresponderen met je sponsorkind Ook heeft u de mogelijkheid om met je sponsorkind te communiceren. Dit is geenszins een verplichting. We willen wel vragen om het eenvoudig te houden: een leuke postkaart, een tekening of foto van het gezin of de school zijn altijd welkom. Vermijd foto's of afbeeldingen die uw correspondent niet in de juiste context kan plaatsen. Afhankelijk van de leeftijd zal uw correspondent zelf terug schrijven of zal een plaatselijke medewerker in de mate van het mogelijke dat in zijn of haar plaats doen. Schrijf bij voorkeur in het Engels. De communicatie verloopt via Imani Belgium vzw. Onze medewerkers zorgen er voor dat uw briefwisseling in Kenia toekomt bij de juiste persoon. Werkwijze: Stuur uw briefwisseling, voorzien van de nodige referenties (worden u bezorgd na uw inschrijving) onder dubbele omslag naar ons adres.