Tel: 0032 014 417 205 | Mobile: +32(0)499 77 88 44 | Email: info@imanibelgium.org
Imani Belgium vzw

DOELSTELLING

De vzw Imani Belgium heeft tot doel:

1. Hulp te verlenen aan kinderen en kansarmen op het gebied van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg in de derde wereld. 2. Aan de plaatselijke gemeenschappen bijstand te verlenen in hun streven naar de verbetering van hun levensomstandigheden en levenskwaliteit. 3. Alle handelingen te stellen die met voormelde doelen, in de ruimste zin, verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Imani tracht haar doel te bereiken door de inzet van fondsen die verzameld worden door giften en sponsoring en door inkomsten uit evenementen en acties.

VISIE

Uit de overtuiging dat een betere toekomst begint bij het verwerven van kennis en vaardigheden, stelt Imani Belgium het toegankelijk maken van onderwijs en opleiding als prioritair doel. De werking beperken tot enkel 'het naar school kunnen gaan' blijkt toch niet zo van zelfsprekend.De ervaring leert dat je geconfronteerd wordt met een aantal factoren die elk op zich van groot belang zijn. Het komt er op neer dat wie zich wil toeleggen op onderwijs de overige aspecten niet kan negeren en naast het financiële (schoolgeld - internaat - uniformen) ook oog moet hebben voor gezondheid, voeding, economische aspecten en de toestand van huisvesting, scholen en accommodatie. Deze interactie maakt een brede waaier van hulpverleningen noodzakelijk.
FOCUS OP ZELFONTWIKKELING EN ZELFSTANDIGHEID
ForeignRetreats
Sun, Sea and Sand
Tel: 0032 014 417 205 | Mobile: +32(0)499 77 88 44 | Email: info@imanibelgium.org
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Imani Belgium vzw
Imani Belgium vzw