Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart

GIRLS’ DREAMS

Een belangrijke reden om het Imbeke opleidingscentrum te bouwen is de uitwerking van een project m.b.t. de opleiding van vrouwen en met speciale aandacht voor teenage-moeders, meisjes die van school werden gestuurd en vrouwen die om welke reden ook niet de kans gekregen hebben om onderwijs te volgen. Het programma zal een aantal praktijk opleidingen - land- en tuinbouw, huishoudkunde, naad...- aanbieden maar daarnaast bijzondere aandacht besteden aan trainingen die het zelfvertrouwen, het zelfbeeld, de zelfstandigheid, weerbaarheid, algemene ontwikkeling en sociale vaardigheid van de vrouwen bevordert. De opleidingen hebben tot doel Een aantal meisjes, vrouwen, gezinnen een toekomstperspectief bieden in hun woonplaats om zo de vlucht van het platteland naar de grootsteden tegen te gaan. Bijdragen aan de gezondheid en algemene ontwikkeling De vrouwen te helpen om een gehoorlijk gezinsinkomen te verwerven en om financiëel en mentaal onafhankelijk te worden. Doordat de vrouwen als rolmodel voor hun kinderen fungeren hebben ze een positieve invloed op de ontwikkeling van de samenleving. Het project zal inhoudelijk stap voor stap worden ingevuld door onze medewerkers ter plaatse en in samenspraak met de geselecteerde vrouwen.
ONZE DREAM DIVA’S
Benter Akinyi
Annah Achieng
Jacinter Achieng
Mary Achieng
Ruth Adoyo
Sophie Awino
Joyce Adhiambo
Pamela Aoko