Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
IMANI BELGIUM VZW STATUTEN In 2006 gestart als een feitelijke vereniging werd op 20 juli 2007 bij onderhandse akte de vzw opgericht met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Heieinde 120. De statuten werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2007. Ondernemingsnummer 0891.197.594. Voor het laatst gewijzigd op 21 december 2013 welke wijzigingen werden gepulbliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2014. EFFECTIEVE LEDEN De Clercq Birgit - 9000 Gent Giedts Anne-Marie - 2900 Schoten Thys Catherine - 9820 Merelbeke Vanherck Lea - 2360 Oud-Turnhout Van Miert Els - 2328 Meerle Van Miert Frans - 2360 Oud-Turnhout Van Riel Michel - 2360 Oud-Turnhout Versteynen Leopold - 2300 Turnhout HET BESTUUR Van Riel Michel, voorzitter Versteynen Leopold, secretaris Van Miert Frans, penningmeester Vanherck Lea, bestuurder
OVER ONS