Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
IMBEKE OPLEIDINGSCENTRUM In 2013 werd een perceel grond van 1,2 ha aangekocht met de bedoeling om er gebouwen op te richten en tevens om de grond te gebruiken voor opleidingen in land- en tuinbouw overeenkomstig het doel van de trust. Imbeke Trust bekwam de vergunning voor de bouw van een eerste gebouw en latrines. De werken zijn gestart in april 2014. Er werden een aantal jonge vrouwen geselecteerd die deel zullen uitmaken van het project “Girls’ Dreams. Na enkele dagen met hen te zijn omgegaan zijn we hen spontaan de “Dream Divas” gaan noemen. Zij zijn er op gesteld om actief deel te nemen aan de bouw van het centrum.
Klik op de foto’s om ze te  vergroten Gebruik daarna de pijltjes van  het toetsenbord voor de vorige of de volgende foto.
APRIL 2014 Het veld, 1,2 ha groot, moest volledig onder handen genomen worden. Al het groot onkruid, struiken en stronken werden gerooid. We deden voornamelijk beroep op jonge vrouwen om de klus te klaren. Dat was voor hen een welgekomen gelegenheid om wat te verdienen. Op de plaats waar gebouwd zal worden werd de bovenste laag teelaarde (klei) afgegraven en naar lager gelegen delen van het terrein gebracht. De vrouwen schuwen het harde werk niet. Een omheining in prikkeldraad en een poort zijn om meer dan een reden geen overbodige luxe.
JUNI 2014 Zowel de hoofdweg als de toegangsweg naar het terrein vergden enig onderhoud, al is dat zacht uitgedrukt. Door de helling van de weg spoelt de zachte bovenlaag gemakkelijk weg en ontstaan die grachten. De putten en sleuven werden gevuld met “rough stones” en afgewerkt met een laag “murram” (grof zand). De vrouwen stonden er op om ook dit werk te mogen uitvoeren en kweten zich van deze taak als volleerde stratenmakers. Dorine is aangesteld om alle leveringen nauwkeurig te noteren en Benter is werfleidster en moet de aanwezigheden en de gepresteerde uren bijhouden en de reden van eventuele afwezigheden controleren. Annah moet zorg dragen voor het gereedschap. Langs het riviertje werden reeds 1000 gravelia boompjes geplant. Dit is een plaatselijke boomsoort die goed gedijt en niet te veel water onttrekt aan de grond. Om de grond onkruidvrij te houden mogen de vrouwen elk een stuk bewerken voor eigen gebruik. Ze hebben maïs, bonen en groenten gezaaid. Land- en tuinbouw zullen een belangrijk onderdeel vormen van hun opleiding.
SEPTEMBER 2014 De Dream Divas stonden er op om ook handlangerswerk te verrichten bij de bouw van het multifunctioneel lokaal. Zij hebben de graafwerken uitgevoerd, de funderingen opgevuld met rotsblokken en grof zand, de steen voor de fundering klaar gezet en mortel gemaakt. Natuurlijk moeten we ook beroep doen op stielmannen; metsers, bekisters, ijzervlechters. Maar de vrouwen zijn nooit ver uit de buurt als er moet geholpen worden.