Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
OVER ONS
IMBEKE CHARITABLE TRUST Imani Belgium draagt transparantie op alle vlakken hoog in het vaandel en is uitermate bekommerd om een goed en optimaal gebruik van de fondsen die zij via subsidies en van weldoeners ontvangen. Veilig stellen van fondsen en investeringen en deze voorbehouden voor het goede doel is dus een prioriteit. Imani Belgium heeft daarom het plan opgevat om al haar activiteiten en investeringen in Kenia onder te brengen in een trust met een liefdadig doel. STATUTEN Bij akte ondertekend in Nairibi op 3 april 2014 heeft Imani Belgium vzw de “Charitable Trust IMBEKE” opgericht. De gestempelde akte werd geregistreerd onder “The Registry of Ducuments in Nairobi by the registrar on 19 th May in Volume D1 Folio 134/2048 and file MMXIV”. IMBEKE staat voor IMANI BELGIE KENYA. HET BESTUUR Het bestuur is in handen van vijf trustees die bij meerderheid beslissen. Imani Belgium wordt in het bestuur vertegenwoordigd door haar bestuurders. Redeptah Sophie Anyango Otieno, Managing Trustee & secretaris Frans Van Miert, trustee Lea Vanherck, trustee Michael Van Riel, trustee Leopold Versteynen, trustee DOEL De trust heeft tot doel: 1. Om teenage-moeders, meisjes die van school gestuurd werden en jonge kwetsbare vrouwen te onderwijzen en op te leiden in snit en naad, land- en tuinbouw, voeding enz. met het doel hun kostwinning te verbeteren. 2. Om teenage-moeders, meisjes die van school gestuurd werden en jonge kwetsbare vrouwen te betrekken bij workshops and opleidingen waardoor ze werkervaring kunnen opdoen en werk kunnen vinden. 3. Op een opleidingscentrum te bouwen voor teenage-moeders, meisjes die van school gestuurd werden, jonge kwetsbare vrouwen en kansarmen die om welke reden ook geen onderwijs of opleiding konden genieten. 4. Om jonge meisjes, teenage-moeders en vrouwen te rehabiliteren door hen te onderrichten omtrent zelfvertrouwen, eigenwaarde, ouderschap, relaties, gezondheid, maatschappij, beroepsonderwijs, communicatieve vaardigheden enz. 5. Om vrijetijds activiteiten te organiseren voor jonge meisjes en teenage- moeders gericht op de ontwikkeling van volwassenheid van de eigen persoon en als lid van de gemeenschap. 6. Om in Oyugis een centrum te leiden voor sociale-, educatieve-, culturele- en gemeenschaps ontwikkeling en religieuze programma’s door het organiseren van lezingen, demonstraties, seminaries, workshops, conferenties, vergaderingen of cursussen ten behoeve van teenage-moeders, jonge kwetsbare vrouwen en meisjes die van school werden gestuurd. 7. Om bij de jeugd een gevoel in te prenten van aanhankelijkheid voor een gedisciplineerde levensstijl, nationalisme en samenhorigheid. 8. Om beroepsopleidingskampen of praatgroepen te organiseren met inbegrip van opleidingen in verschillende inkomsten genererende vaardigheden en de oprichting van zelfhulpgroepen voor vrouwen om het hen mogelijk te maken verkoopbare producten te vervaardigen. 9. Om de uitwisseling aan te moedigen van ideeën en visie op ondernemerschap door conferenties, lezingen, seminaries, workshops, tentoonstellingen en festivals om zo bewustzijn te creëren in Oyugis alsook een grotere deelname van vrouwen in de ondernemerswereld te bewerkstelligen. 10. Om aan land- en tuinbouw te doen als een vorm van fondsenwerving om de werking van het centrum te ondersteunen. 11. Om studiegeld toe te kennen aan kanswarme kinderen in Oyugis en in aanpalende gebieden van de Keniaanse Republiek. 12. Om mensen van Oyugis of aanpalende gebieden in Kenia te helpen, die in een situatie van nood of ontbering zijn door economische of sociale omstandigheden. 13. Om een kosthuis te bouwen ten behoeve van vrijwilligers en cursisten.