Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
DOORLOPENDE PROJECTEN
KLEUTERSCHOLEN Dit programma loopt in drie kleuterscholen in Oyugis nl. Nyandiwa, Mang’ang’a en Lady Edna. Voedselprogramma Om eenzijdige voedingpatronen te doorbreken verschaft Imani tweemaal per week een eiwitrijke warme maaltijd voor de kleuters. Het zijn de ouders die op de school het eten komen bereiden en het ook mee uitdelen. Het kan gebeuren dat tijdens periodes van voedselschaarste het noodzakelijk is om meer maaltijden te geven of om de kinderen dagelijks te voorzien van een porridge maaltijd. Medisch schooltoezicht Imani heeft een zeer goede band met de Sint-Francis of Assisi Community Dispensary. Joan, de verpleegster van de kliniek, bezoekt elke trimester de drie kleuterscholen om de kinderen te onderzoeken en indien nodig geneesmiddelen toe te dienen. De meest voorkomende kwalen zijn wormen en huidziekten. Als ze vaststelt dat kinderen ernstig ziek zijn worden ze verwezen naar het Rachuonyo District Hospital. Info De Keniaanse Overheid neemt geen initiatief inzake kleuteronderwijs. Zij verleent geen tussenkomst in de bouwkosten, de meubilering, het didactisch materiaal noch in de betaling van het personeel. De kleuterscholen zijn daarom steeds een initiatief van gemeenschappen, vrouwengroepen—community based organisations, jeugdgroepen…. Het is daarom zeer goed te begrijpen dat, door de schaarse middelen waarover ze beschikken, de gebouwen zeer eenvoudig tot armoedig zijn. Banken, stoelen, tafeltjes en didactisch materiaal zijn bijna steeds onvoldoende aanwezig of ontbreken helemaal. In de meeste gevallen worden de kleuters opgevangen door vrijwilligers en zijn er dus geen geschoolde kleuterleidsters. Veel van deze ‘kleuterschooltjes’ bestaan slechts uit één klaslokaal zodat kleuters van 3 tot 6 jaar moeten samen zitten. Nochtans zijn kleuterscholen zeer belangrijk en zijn de mensen zich daar ook van bewust. · Het biedt de kinderen een veilige omgeving. · De ouders worden deels ontlast van de zorgen voor hun kinderen waardoor meer tijd vrij komt voor het werk op het veld of voor andere economische bezigheden of opleidingen. · De kinderen worden vaardiger in de sociale omgang. · De kleuters worden gewoon om naar ‘t school te gaan en kunnen voorbereid worden op het lager onderwijs. · Mits de invoering van een gezondheidsprogramma en een voedselprogramma kan er veel gedaan worden voor de gezondheid van de kleine kinderen.