Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
UW STEUN - SCHENK GELD Continuïteit in de sponsoring is heel belangrijk We zullen onze projecten slechts kunnen realiseren met de hulp van mensen die voor meerdere jaren willen sponsoren. Wij hopen dat velen enthousiast zullen reageren op onze voorstellen. Je kan gewoon een maandelijkse bijdrage leveren die dan besteed wordt aan één van de projecten naargelang waar er behoefte is. Wij doen daarom een warme oproep om ons permanent te steunen via een doorlopende of bestendige opdracht, hoe bescheiden ook. Alle Belgische medewerkers van Imani Belgium werken volledig gratis. Bezoeken aan de projecten, en tevens het verblijf, worden principieel zelf betaald. De administratiekosten worden tot een minimum beperkt. Zo heeft u de zekerheid dat uw giften optimaal worden gebruikt en maximaal ten goede komen aan de projecten . ..
giften met een fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer: 737-0291277-29 IBAN: BE26 7370 2912 7729 BIC-code: KREDBEBB Stortingen op deze rekening komen integraal toe aan Imani Belgium.
STEUNEN
giften zonder fiscaal attest IMANI BELGIUM VZW Heieinde 120 2360 Oud-Turnhout Rekening nummer: : 001-5273227-92 IBAN: BE12 0015 2732 2792 BIC-code GEBABEBB