Tel: 0032 014 417 205 | Mobile: +32(0)499 77 88 44 | Email: info@imanibelgium.org
Imani Belgium vzw

UW STEUN - SCHENK GELD

Continuïteit in de sponsoring is heel belangrijk

We zullen onze projecten slechts kunnen realiseren met de hulp van mensen die voor meerdere jaren willen sponsoren. Wij hopen dat velen enthousiast zullen reageren op onze voorstellen. Je kan gewoon een maandelijkse bijdrage leveren die dan besteed wordt aan één van de projecten naargelang waar er behoefte is. Wij doen daarom een warme oproep om ons permanent te steunen via een doorlopende of bestendige opdracht, hoe bescheiden ook.

Alle Belgische medewerkers van Imani Belgium werken volledig gratis.

Bezoeken aan de projecten, en tevens het verblijf, worden principieel zelf

betaald.

De administratiekosten worden tot een minimum beperkt. Zo heeft u de zekerheid dat uw giften optimaal worden gebruikt en maximaal ten goede komen aan de projecten . ..
IMANI BELGIUM VZW Heieinde 120 2360 Oud-Turnhout Rekening nummer: : 001-5273227-92 IBAN: BE12 0015 2732 2792 BIC-code GEBABEBB

Giften zonder fiscaal attest

O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer: 737-0291277-29 IBAN: BE26 7370 2912 7729 BIC-code: KREDBEBB Stortingen op deze rekening komen integraal toe aan Imani Belgium.

Giften met fiscaal attest

FOCUS OP ZELFONTWIKKELING EN ZELFSTANDIGHEID
ForeignRetreats
Sun, Sea and Sand
Tel: 0032 014 417 205 | Mobile: +32(0)499 77 88 44 | Email: info@imanibelgium.org
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Imani Belgium vzw