Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
UW STEUN - SPONSER EEN STUDENT Imani Belgium vzw hecht uitermate veel belang aan een voortgezette vorming en opleiding van meisjes en jongens. Dit project wordt in grote mate gedragen door individuele sponsors. Het middelbaar onderwijs is niet gratis en soms zeer duur. Het gebeurt dan ook regelmatig dat studenten het schoolgeld niet (meer) kunnen betalen en naar huis gestuurd worden (dropped out). Daardoor verliezen ze soms één of meerdere jaren. Vooral de weeskinderen die aangewezen zijn op hulp van hun familie, (grootouders, nonkel…) zijn hiervan het eerste slachtoffer. Daarom richt het programma zich tot wezen en kansarme jongeren om hen de kans te geven middelbaar onderwijs te volgen. Dikwijls wordt de voorkeur gegeven aan internaat omdat ze daardoor verlost worden van een aantal dagdagelijkse zorgen als onderdak, voeding enz. Vooral voor de meisjes is het daarbij ook nog belangrijk dat ze in een beschermde omgeving kunnen verblijven. Bij uitbreiding worden in dit programma ook de alleenwonende weeskinderen opgenomen die nog naar de lagere school gaan. Indien nodig gaan ook zij op internaat. Er wordt wel getracht om de kinderen zoveel mogelijk samen te houden, dus zolang mogelijk op dezelfde school. Het programma voorziet de betaling van schoolgeld, boeken en schoolgerief, uniformen, matras, lakens, dekens, wasteil, handdoeken, zeep enz. en een beetje handgeld voor kleinere zaken. De vordering van de student wordt regelmatig geëvalueerd. Bij een gebrek aan inzet wordt het geld weerhouden. Deze kinderen worden bij voorkeur voor de gehele schoolopleiding gesponsord.Middelbare school duurt 4 jaar en kost gemiddeld 30 euro per maand. Een student kan door u gesponsord worden. Wens je meer informatie neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. ..
STEUNEN