Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
DOORLOPENDE PROJECTEN
STUDENTEN SPONSORING Imani Belgium vzw hecht uitermate veel belang aan een voortgezette vorming en opleiding van meisjes en jongens. Dit project wordt in grote mate gedragen door individuele sponsors. Het middelbaar onderwijs is niet gratis en soms zeer duur. Het gebeurt dan ook regelmatig dat studenten het schoolgeld niet (meer) kunnen betalen en naar huis gestuurd worden (dropped out). Daardoor verliezen ze soms één of meerdere jaren. Vooral de weeskinderen die aangewezen zijn op hulp van hun familie, (grootouders, nonkel…) zijn hiervan het eerste slachtoffer. Daarom richt het programma zich tot wezen en kansarme jongeren om hen de kans te geven middelbaar onderwijs te volgen. Dikwijls wordt de voorkeur gegeven aan internaat omdat ze daardoor verlost worden van een aantal dagdagelijkse zorgen als onderdak, voeding enz. Vooral voor de meisjes is het daarbij ook nog belangrijk dat ze in een beschermde omgeving kunnen verblijven. Bij uitbreiding worden in dit programma ook de alleenwonende weeskinderen opgenomen die nog naar de lagere school gaan. Indien nodig gaan ook zij op internaat. Er wordt wel getracht om de kinderen zoveel mogelijk samen te houden, dus zolang mogelijk op dezelfde school. Het programma voorziet de betaling van schoolgeld, boeken en schoolgerief, uniformen, matras, lakens, dekens, wasteil, handdoeken, zeep enz. en een beetje handgeld voor kleinere zaken. De vordering van de student wordt regelmatig geëvalueerd. Bij een gebrek aan inzet wordt het geld weerhouden. Deze kinderen worden bij voorkeur voor de gehele schoolopleiding gesponsord. De middelbare school duurt 4 jaar. Een student kan door u gesponsord worden. De bijdrage hiervoor bedraagt 30 euro per maand. Je krijgt een foto van je student en bijkomende informatie. Je zult regelmatig iets van hem/haar vernemen en je wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van het project. In principe zal een kind op 18 jaar een diploma behaald hebben en kan dan op eigen benen staan. Het gebeurt echter dat ze de ambitie hebben om hogere studies af te maken of zelfs een universitair diploma willen behalen. Dit is niet onbelangrijk omdat deze jonge mensen de leiders van de toekomst zijn en zo kunnen bijdragen aan de verandering van structuren en gewoontes waardoor nu nog velen verstoken blijven van de elementairste rechten. Jonge mensen die hiervoor in aanmerking komen zullen we elk afzonderlijk voorstellen. Hier kan geen bedrag vooropgesteld worden omdat dit zeer verschillend is naargelang van de studierichting. Om het voor velen mogelijk te maken bij te dragen aan dit project zien we wel het nut in van co- sponsoring Corresponderen met je sponsorkind Ook heeft u de mogelijkheid om met je sponsorkind te communiceren. Dit is geenszins een verplichting. We willen wel vragen om het eenvoudig te houden: een leuke postkaart, een tekening of foto van het gezin of de school zijn altijd welkom. Vermijd foto's of afbeeldingen die uw correspondent niet in de juiste context kan plaatsen. Afhankelijk van de leeftijd zal uw correspondent zelf terug schrijven of zal een plaatselijke medewerker in de mate van het mogelijke dat in zijn of haar plaats doen. Schrijf bij voorkeur in het Engels. De communicatie verloopt via Imani Belgium vzw. Onze medewerkers zorgen er voor dat uw briefwisseling in Kenia toekomt bij de juiste persoon. Werkwijze: Stuur uw briefwisseling, voorzien van de nodige referenties (worden u bezorgd na uw inschrijving) onder dubbele omslag naar ons adres.