Tel: 0032 014 417 205 | Mobile: +32(0)499 77 88 44 | Email: info@imanibelgium.org
Imani Belgium vzw

THUISZORG

Dit programma omvat de senioren, de alleenwonende weeskinderen, arme alleenstaande moeders en mensen die bedlegerig zijn. In alle statuten van de ‘community based organisations’ staat hulp aan weduwen, weduwnaars, zieken en ouderen ingeschreven. In uitvoering van dit artikel helpen de leden van de groeperingen bij het bewerken van het veld, het planten en wieden, kleine reparaties aan de hut, delen van voedsel enz. Geld is steeds de ontbrekende factor om structurele hulp te bieden.

Voedselprogramma

We realiseren ons dat we niet alle basisbehoeften zullen kunnen voldoen. Daarom geven we in eerste instantie de voorkeur aan een voedselprogramma gekoppeld aan gezondheidszorg. De voedselbedeling zal gebeuren volgens een beurtrol waarbij er aandacht zal zijn voor de meest noodlijdenden. De zachte start en de doorbreking van een regelmatige verdeling heeft tot doel om te beletten dat er te hoge verwachtingen zouden ontstaan waardoor een te grote mate van afhankelijkheid wordt aangemoedigd. We zien er op toe dat het programma niet leidt tot apathie en dus afwachten tot de hulp komt, in plaats van zelf in de mate van hun mogelijkheden naar oplossingen te zoeken.
FOCUS OP ZELFONTWIKKELING EN ZELFSTANDIGHEID
ForeignRetreats
Sun, Sea and Sand
Tel: 0032 014 417 205 | Mobile: +32(0)499 77 88 44 | Email: info@imanibelgium.org
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Imani Belgium vzw