Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
DOORLOPENDE PROJECTEN
THUISZORG Dit programma omvat de senioren, de alleenwonende weeskinderen, arme alleenstaande moeders en mensen die bedlegerig zijn. In alle statuten van de ‘community based organisations’ staat hulp aan weduwen, weduwnaars, zieken en ouderen ingeschreven. In uitvoering van dit artikel helpen de leden van de groeperingen bij het bewerken van het veld, het planten en wieden, kleine reparaties aan de hut, delen van voedsel enz. Geld is steeds de ontbrekende factor om structurele hulp te bieden. Voedselprogramma We realiseren ons dat we niet alle basisbehoeften zullen kunnen voldoen. Daarom geven we in eerste instantie de voorkeur aan een voedselprogramma gekoppeld aan gezondheidszorg. Maandelijks worden tien tot twintig families bezocht, in verschillende gemeenschapen. De voedselbedeling zal gebeuren volgens een beurtrol waarbij er aandacht zal zijn voor de meest noodlijdenden. Daardoor zullen die een keer meer aan de beurt komen en zullen anderen wat langer op een volgende bedeling moeten wachten. De zachte start en de doorbreking van een regelmatige verdeling heeft tot doel om te beletten dat er te hoge verwachtingen zouden ontstaan waardoor een te grote mate van afhankelijkheid wordt aangemoedigd. Het programma mag er niet toe leiden dat ze gaan afwachten tot de hulp komt in plaats van zelf in de mate van hun mogelijkheden naar oplossingen te zoeken.