Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
UW STEUN - VRIENDEN VAN IMANI Iedereen die ons werk in Kenia een warm hart toedraagt kan toetreden tot de groep Vrienden van Imani. Gewoon lid: 20 euro per jaar Steunend lid: 40 euro per jaar. Maak gebruik van een van onze bankrekeningen (MET of ZONDER fiscaal attest) en vermeld op de overschrijving “L+jaartal”. Bijvoorbeeld: L2014 Als dank ontvang je driemaal per jaar onze nieuwsbrief en word je op de hoogte gehouden van onze evenementen. Om kosten te besparen, willen we de nieuwsbrief zoveel mogelijk via e-mail verzenden. Gelieve aan te geven als je de nieuwsbrief toch per post wenst te ontvangen. Wens je meer informatie neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. ..
STEUNEN